بهار عباسی

بهار عباسی مربی زبان مجموعه کودکمون

 ٩ سال سابقه تدریس زبان انگلیسی در سنین کودک و نوجوان و بزرگسال در تمامی سطح ها

دوره های تخصصی تربیت مدرس و دوره های TKT کلاس های ایلتس و تافل

techer03