انیس روهنده

انیس روهنده مربی دوره های خلاقیت و کاردستی

لیسانس معماری
طراح پکیج بچه مهندس برای کودکان ۴ تا ١٢ سال
مدرس دوره های خلاقیت و کاردستی و دوره های بچه مهندس در فرهنگسراهای کودک اصفهان

در حال تدریس در:
فرهنگسرای امین
فرهنگسرای قدس
خانه بازی لادن
برگزار کننده کلاس های آن لاین کاردستی و خلاقیت

Untitled-1 (1)