دوره نقاشی و خلاقیت

کودک از زمان تولد به دنبال جستجو وکشف جهان پیرامون خود است وهر چه که به دستش می رسد را تجزیه وتحلیل می کند وبه دنبال تغییر دادن شرایط است تا چیز جدیدی خلق کند وبه این شکل خلاقیت خود را بروز دهد. کودک از زمان تولد به دنبال جستجو وکشف جهان پیرامون خود است وهر چه که به دستش می رسد را تجزیه وتحلیل می کند وبه دنبال تغییر دادن شرایط است تا چیز جدیدی خلق کند وبه این شکل خلاقیت خود را بروز دهد.

WhatsApp Image 2021-06-08 at 12.54.56 (1) (1)
شادی تهرانی
مربی نقاشی
 • مدت زمان
 • غیر حضوری
 • رده سنی
 • ظرفیت کلاس
دوره خصوصی
 • 300/000
  تومان
 • مدت زمان
  4 ساعت در ماه
 • غیر حضوری
 • رده سنی
  کودک
 • ظرفیت کلاس
  1 نفر
دوره عمومی
 • 250/000
  تومان
 • مدت زمان
  4 ساعت در ماه
 • غیر حضوری
 • رده سنی
  کودک
 • ظرفیت کلاس
  5 نفر